Termeni și Condiții iconta.ro

Termeni și Condiții - acord de utilizare iconta.ro

1.Partile Contractante.

1.1. S.C. CDI Software Solutions S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Str. Ilarie Chendi Nr 31-31A, Ap. 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6647/19.04.2006 CUI RO18602467, având contul nr. RO08INGB0000999908472650, deschis la ING Bank, reprezentată de dl. Chirea Dorin Ionut în calitate de administrator, deținătorul și administratorul platformei www.iconta.ro în calitate de Prestator.

și

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.iconta.ro au agreat următoarele:
Acesta reprezintă contractul propus de SC CDI Software Solutions SRL și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.iconta.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare a iconta.ro reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei SC CDI Software Solutions SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definiții:

iconta.ro:
site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web.
Serviciu:
serviciile puse la dispoziție de SC CDI Software Solutions SRL prin intermediul site-ului www.iconta.ro, în special accesul la aplicația web de întocmire automatizată a deconturilor, ordinelor de deplasare și a dispozițiilor de încasare și plată, asistență pentru aceste servicii, backup al datelor introduse de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament anual.
Client:
persoana fizică sau juridică înregistrată ca utilizator pe site-ul www.iconta.ro.
Comanda:
comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.iconta.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator:
persoana fizică ce vizitează website-ul www.iconta.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.iconta.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare iconta.ro".

2.2. SC CDI Software Solutions SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.iconta.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.2. SC CDI Software Solutions SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.iconta.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site-ului www.iconta.ro, CDI Software Solutions SRL prestează pentru Client servicii de acces la aplicația de întocmire automatizată a deconturilor, ordinelor de deplasare și a dispozițiilor de încasare și plată, asistență pentru aceste servicii, backup al datelor introduse de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament anual.

2.4. Serviciile pot fi accesate din web browserele moderne de pe principalele sisteme de operare desktop sau mobile (Windows, Mac, Linux, iOS și Android).

2.5. Pentru lista de servicii oferite de programul iconta.ro vezi aici: iconta.ro/#pricing. Pretul lunar sau anual pentru iconta.ro se va stabili de către CDI Software Solutions SRL în funcție de necesitățile clientului și de perioada pe care se achită serviciul. Prețul valabil este cel afisat pe site-ul www.iconta.ro . Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de CDI Software Solutions SRL pentru iconta.ro.

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate a site-ului www.iconta.ro
https://www.iconta.ro/politica-de-confidentialitate.html

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata abonamentului anual, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plătii de către Prestator printr-un email trimis la office@cdigroup.ro sau nr. de telefon 0722.525.301 de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:30.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare an abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea abonamentului ales pe parcursul perioadei în care acesta este activ, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul suplimentarii numarului de autovehicule gestionate, iar în cazul scaderii numarului de autovehicule gestionate, intra în vigoare după ce expiră perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plată, pentru un număr mai mic de autovehicule gestionate.

3.5. CDI Software Solutions SRL oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit programul iconta.ro pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament anual. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti CDI Software Solutions SRL o sumă anuală, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

4.2. CDI Software Solutions SRL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu abonamentul ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

5. Utilizarea programului iconta.ro

5.1 Prin documentul de față, Termeni și condișii de utilizare, Furnizorul va acorda Beneficiarului și numai acestuia licența ne-exclusivă pentru utilizarea produsului iconta.ro, numai în urma lansării comenzii și a plății pentru serviciile oferite contra-cost.

5.2 Puteti utiliza gratuit programul în scopul evaluării și/sau exploatării acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de la data înregistrării în aplicație.

5.3 Pentru a putea utiliza programul iconta.ro și după cele 30 de zile gratuite, trebuie să cumpărați de la Furnizor un abonament anual.

5.4 Programul nu poate fi transferat, vândut, cedat, sublicențiat, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispoziția unei alte parti, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Furnizorului.

5.5 Toate corecțiile și îmbunătățirile aduse programului vor fi aplicate automat și gratuit tuturor Clienților. Ramâne însă la latitudinea Furnizorului dacă trecerea la o versiune mai noua a iconta.ro este gratuită sau contra-cost, fiecare nouă versiune constituindu-se într-un produs de sine stătător.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1 Oferta CDI Software Solutions SRL cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.iconta.ro. CDI Software Solutions SRL își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului contractat.

6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației care pot dura mai mult de 5 minute sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email. Este posibil să efectuăm lucrări de mentenanță neplanificate și pe care să nu le anunțăm, dar întreruperea serviciului va fi în jur de 30 de secunde, maximum 5 minute.

6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. CDI Software Solutions SRL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

6.4. Accesul la programul iconta.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

6.5. CDI Software Solutions SRL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.iconta.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, CDI Software Solutions S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile CDI Software Solutions SRL pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile CDI Software Solutions SRL, Clientul își poate exporta documentele în format PDF și poate solicita o exportarea nomenclatoarelor în format tabelar, iar Furnizorul îi va pune datele la dispoziție în termen de 7 zile lucrătoare. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcarea acestui contract etc), CDI Software Solutions SRL se va strădui, fără a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta documentele în format PDF, și a îi pune la dispoziție nomenclatoarele în format tabelar. CDI Software Solutions S.R.L nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

6.7. De asemenea, CDI Software Solutions SRL depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile CDI Software Solutions SRL.

7. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Drepturile și obligațiile Clientului

7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile CDI Software Solutions S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

7.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

7.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor CDI Software Solutions SRL

7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar CDI Software Solutions SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

7.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

7.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile site-ului www.iconta.ro (prezentul document), și cu Politica de Confindențialitate:
https://www.iconta.ro/politica-de-confidentialitate.html

7.2. Drepturile și obligațiile CDI Software Solutions SRL

7.2.1. CDI Software Solutions SRL asigură:

 • accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului iconta.ro. Există și posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe perioada a 30 de zile. După expirarea acestei perioade, serviciul devine inactiv, iar datele și contul de utilizator vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
 • oferă asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 17:30 pentru probleme legate de aplicație. Nu oferim asistență financiar-contabilă.
 • backup la fiecare două zile al datelor
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (TLS, https)
 • fiind aplicație web, date din contul de utilizator sunt disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile CDI Software Solutions S.R.L nu funcționează în varianta offline.

7.2.2. www.iconta.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. CDI Software Solutions S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În caz de pierdere a parolei, Clientul poate să resteze parola, pentru acest lucru trebuie să poată accesa adresa de e-mail a contului de utilizator. În cazul în care CDI Software Solutions SRL primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

7.2.4. CDI Software Solutions SRL nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

7.2.5. CDI Software Solutions SRL oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și limitată în timp pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.iconta.ro.

7.2.6. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

7.2.7 CDI Software Solutions SRL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

8. Înregistrare, parole și responsabilități

8.1. Înregistrarea pe site-ul www.iconta.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

8.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), CDI Software Solutions SRL nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

8.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.iconta.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

9. Răspunderea contractuală

9.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de CDI Software Solutions S.R.L precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

9.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.iconta.ro , este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

9.3. CDI Software Solutions SRL nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

9.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi CDI Software Solutions SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că CDI Software Solutions SRL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

9.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, CDI Software Solutions SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. CDI Software Solutions SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

9.6. CDI Software Solutions SRL nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

10. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

11. Exonerarea de răspundere

11.1. CDI Software Solutions SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina CDI Software Solutions SRL.

12. Confidențialitate

12.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
 2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

12.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
 2. informaţia era accesibilă publicului;
 3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

13. Forța majoră

13.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

13.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

13.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

13.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

14. Legea guvernantă

14.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

14.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul CDI Software Solutions SRL.

15. Dispoziții finale

15.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

15.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

15.3. Orice notificare către CDI Software Solutions SRL trebuie trimisă electronic la adresa de email office@cdigroup.ro

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.iconta.ro/termeni-si-conditii.html

Contact

Datele noastre de contact

SC CDI Software Solutions SRL
Strada Ilarie Chendi nr. 31-31A
Sector 2, Bucureşti
Tel: 0726 150 241
E-mail: office@cdigroup.ro

Cod Fiscal: RO 18602467
Număr de inregistrare la Registrul Comerţului: J40/6647/19.04.2006
Banca ING Bank, Office Iancului - IBAN: RO08INGB0000999908472650
Contul de trezorerie RO48 TREZ 7025 069X XX01 5473 deschis la trezoreria Sector 2

Urmăriți-ne pe facebook